Hæklet Corona / Covid-19


Materialer:

Bomuldsgarn 8/4 (Grå under 1 nøgle brugt, små rester af hvid, Rød, Orange, Gul)

pind 2

8 x piberensere (eller ståltråd)

Sikkerhedsøjne str 12 mm, 10 mm kan også fint bruges 

Fyld

evt. Plastik granulat (kan f. Eks købes hos stof og stil) til at tyngde fødderne for at få mere stabilitet

 

Masker:

km - kædemaske

lm- luftmaske

fm - fastmaske

hstm- halvstangmaske


 

Krop:

 1 omg.: Start med 6 fm i mg. ring (6)
2 omg.: 2 fm i hver (12)
3 omg.: 1 fm, 2 fm i næste (18)
4-12 omg.: øg hver omg. med 6 fm (72)

13-23 omg.:  1 fm i hver fm (72)

24 omg.: 10 fm, 2 fm sammen (66)

25 omg.: 5 fm, (2 fm sammen, 9 fm) x5, 2 fm sammen, 4 fm (60)

26 omg.: 8 fm, 2 fm sammen (54)

27 omg.: 4 fm, (2 fm sammen, 7 fm) x5, 2 fm sammen, 3 fm (48)

28 omg.: 6 fm, 2 fm sammen (42)

29 omg.: 3 fm, (2 fm sammen, 5 fm) x5, 2 fm sammen, 2 fm (36)

30 omg.: 4 fm, 2 fm sammen (30)

31 omg.: 2 fm, (2 fm sammen, 3 fm) x5, 2 fm sammen, 1 fm (24)

32 omg.: 2 fm, 2 fm sammen (18) Fyld kommes i nu - skal fyldes godt.

33 omg.: 1 fm, (2 fm sammen, 1 fm) x5, 2 fm sammen (12)

34 omg.: 2 fm sammen x 6 (6) luk, efterlad lang garnende og luk hullet tæt af ved at sy rundt i de 6 fm.

 

Stort øje:

1 omg.: Start med 6 fm i mg. ring (6)
2 omg.: 2 fm i hver (12)
3 omg.: 1 fm, 2 fm i næste (18)

4 omg.: 2 fm, 2 fm i næste (24)

5-6 omg.: 1 fm i hver fm (24)

Luk af og efterlad en lang garnende til at sy øjet på med. Sikkerhedsøje skal sidde mellem omgang 3-4. Fyld øjet med lidt fyld.

 

Lille øje:

1 omg.: Start med 6 fm i mg. ring (6)
2 omg.: 2 fm i hver (12)
3 omg.: 1 fm, 2 fm i næste (18)

4-5 omg.: 1 fm i hver fm (18)

Luk af og efterlad en lang garnende til at sy øjet på med. Sikkerhedsøje skal sidde mellem omgang 1-2. Fyld øjet med lidt fyld.


 

Dimser x 8 ( ønskes flere laves bare flere)

Sørg for at have en lang garnende når mg. ring startes, så man har noget at sy dimsen på med.

1 omg.: Start med 3 fm i mg. ring (3) Grå (man kan også lave 2 lm og hækl 3 fm i 1 lm, lav løs km i 1 fm)
2 omg.: øg 2 fm i første, 1 fm i næste 2 fm (4)
3 omg.: (1 fm, 2 fm i næste) x 2 (6)

4 omg.: 1 fm i hver fm (6)

5 omg.: 2  fm i næste, 1 fm i næste 5 (7) skift nu til rødt garn

6 omg.: 2  fm i næste, 1 fm i næste 6 (8)

7 omg.: 2  fm i næste, 1 fm i næste 7 (9) luk af og hæft ender.

 

Ben x 2

1 omg.: Start med 6 fm i mg. ring (6) Rød
2 omg.: 2 fm i hver (12)
3 omg.: 1 fm, 2 fm i næste (18) Skift til grå

4-8 omg.: 1 fm i hver fm (18)

9 omg.: (2 fm sammen, 1 fm i de næste 7) x2 (16)

10 omg.: 1 fm i hver fm (16)

11 omg.: (2 fm sammen, 1 fm i de næste 6) x2 (14)

12 omg.: hstm i de næste 5 fm, fm i de næste 9 fm (14)

13 omg.: hstm i de næste 5 fm, 2 fm sammen, km i de næste 5 fm, 2 fm sammen (12)

14 omg.: hstm indtagning, hstm i næste m, hstm indtagning, 1 fm i de næste 7 m (10)

15 omg.: hstm i de næste 3 m, 2 fm sammen, 1 fm i de næste 3 m, 2 fm sammen (8)

16-17 omg.: 1 fm i hver m (8) luk af og efterlad lang garnende til at sy ben på med.

 

Der skal bruges 3 foldede piberensere per ben, tvist dem sammen og lav en lykke som kommes ned i foden, klip piberense enderne af og sy benet på. Hvis der ønskes tyngde, kommes lidt granulat i foden inden den syes på. Vigtigt man syer benene på og husker at teste stabiliteten, hvis Covid-19 skal kunne stå op.

 

Arme x 2

1 omg.: Start med 6 fm i mg. ring (6) Rød
2 omg.: 2 fm i hver (12)
3-4 omg.: 1 fm i hver fm (12)

5 omg.: 2 fm sammen x 6 (6) skift til grå

6-16 omg.: 1 fm i hver fm (6) luk af og efterlad lang garnende til at sy arm på med

 

Der bruges 1 foldet piberenser per arm.

 

Mundbind

1 omg.: 18 lm

2 omg.: 1 fm  i anden maske fra nålen, 16 fm, 1 lm at vende med (17)

3-9 omg.: 1 fm i bagerste maskeled, 1 lm at vende med (17)

hækl nu 25 lm (snor til mundbind) forbind 1 omg med 1 fm, og hækl 16 fm i 1 omg. (dette er lm rækken fra 1 omg) hækl så 25 lm mere og forbind med 1 km ved 9. omg. luk af og hæft ender.

 

Saml Covid-19 således at start med at sy øjne på, herefter ben (OBS! stabilisering så han kan stå), arme og så Dimser. Sy med franske knuder nogle knopper i orange og gul. Små hvide blister/blomster hist og pist.

Sæt mundbind på hvis ønsket. Lav evt. lille skilt af papir og trægrill pind.


Covid-19

Kreafantastisk opskrift - Lisbeth Skytt Mouritzen.Covid-19. ALL Rights reserved. Denne opskrift er for privat brug. Opskriften må ikke sælges, men du er meget velkommen til at sælge færdige Covid-19 bamser, men husk at henvise til Kreafantastisk som designer.

Kreafantastisk sælger ikke færdige Covid-19


Crochet Covid-19

(English Pattern)

Materials:

100 % Cotton yarn 8/4 (Gray, White, Red, Orange, Yellow)

2.00 mm Crochet hook

8 x pipe cleaners (or metal wire)

Safety Eyes

Fiberfill

Additional: granules to weigh the feet for more stability

 

Masks:

ss - slipstich

ch- chain

sc - single crochet

hdc- half double crochet

 

Body:

 1 round.: Start with 6 sc in a magic ring (6)
2 round.: 2 sc in each (12)
3 round.: *1 sc, 2 sc increase* repeat x6 (18)
4-12 round.: Increase each round with 6 sc (72)

13-23 round.:  1 sc in each sc (72)

24 round.: *10 sc, 2 sc decrease* repeat x6 (66)

25 round.: 5 sc, (2 sc decrease, 9 sc) repeat x5, 2 sc decrease, 4 sc (60)

26 round.: *8 sc, 2 sc decrease* repeat x 6 (54)

27 round.: 4 sc, (2 sc decrease, 7 sc) repeat x5, 2 sc decrease, 3 sc (48)

28 round.: *6 sc, 2 sc decrease* repeat x 6 (42)

29 round.: 3 sc, (2 sc decrease, 5 sc) repeat x5, 2 sc decrease, 2 sc (36)

30 round.: *4 sc, 2 sc decrease* repeat x6 (30)

31 round.: 2 sc, (2 sc decrease, 3 sc)repeat x5, 2 sc decrease, 1 sc (24)

32 round.: *2 sc, 2 sc decrease* repeat x 6 (18) Fill the body with fiberfill and stuff it quit hard.

33 round.: 1 sc, (2 sc decrease, 1 sc) repeat x5, 2 sc decrease (12)

34 round.: 2 sc decrease x 6 (6) slip stich, leave a long tail of yarn and close the round by sewing the hole tight around the 6 sc.

 

Large Eye:

1 round.: Start with 6 sc in a magic ring (6)
2 round.: 2 sc in each (12)
3 round.: *1 sc, 2 sc increase* repeat x6 (18)

4 round.: *2 sc, 2 sc increase* repeat x 6 (24)

5-6 round.: 1 sc in each sc (24)

slip stich, leave a long tail of yarn to sew the eye on. safety eyes is placed between round 3  and 4. Stuff the eye with a small ball of fiberfill.

 

Little Eye:

1 round.: Start with 6 sc in a magic ring (6)
2 round.: 2 sc in each (12)
3 round.: *1 sc, 2 sc increase* repeat x6 (18)

4-5 round.: 1 sc in each sc (18)

slip stich, leave a long tail of yarn to sew the eye on. safety eyes is placed between round 1  and 2. Stuff the eye with a small ball of fiberfill.

 

Spikes x 8

Make sure to start with a long tail of yarn when the magic ring starts or 2 chains, because you use this long tail to sew the spike on the body.

1 round.: Start with 3 sc in a magic ring or 2 chains, make 3 sc in the 2. chain (3) Gray
2 round.: increase 2 sc in first sc, 1 sc in the next 2 sc (4)
3 round.: *1 sc, 2 sc increase* x 2 (6)

4 round.: 1 sc in each sc (6)

5 round.: 2 sc increase, 1 sc in next  5 (7) chance to red yarn

6 round.: 2 sc increase, 1 sc in next  6 (8)

7 round.: 2 sc increase, 1 sc in next  7 (9) slip stitch and sew the yarn tail in.

 

Legs x 2

1 round.: Start with 6 sc in a magic ring (6) Red
2 round.: 2 sc in each (12)
3 round.: *1 sc, 2 sc increase* repeat x6 (18) chance to gray
4-8 round.: 1 sc in each sc (18)

9 round.: *2 sc decrease, 1 sc in the next 7 sc* x2 (16)

10 round.: 1 sc in each sc (16)

11 round.: *2 sc decrease, 1 sc in the next 6* x2 (14)

12 round.: hdc in the next 5 sc, sc in the next 9 sc (14)

13 round.: hdc in the next 5 sc, 2 sc decrease, ss in the next 5 sc, 2 sc decrease (12)

14 round.: hdc decrease, hcd in the next stich, hdc decrease, 1 sc in the next 7 stitches (10)

15 round.: hdc in the next 3 stitches, 2 sc decrease, 1 sc in the next 3 stitches, 2 sc decrease (8)

16-17 round.: 1 sc in each stitches (8) slip stich and leave a long tail of yarn to sew the legs on the body.


Use 3 folded pipe cleaners per leg, twist them tightly together. Make a small  loop that fits into the foot, cut the pipe cleaner ends off at the top of the leg and sew it on the bottom of the body. If the legs have a hard time holding the body, then you can add some weight by adding a little granulate to the foot before sewing it on.

 

Arms x 2

1 round.: Start with 6 sc in a magic ring (6) Red
2 round.: 2 sc in each (12)
3-4 round.: 1 sc in each sc (12)
5 round.: 2 sc decrease repeat x 6  sc in each sc (6) chance to gray yarn

6-16 round.: 1 sc in each sc (6) slip stitch and leave a long tail of yarn to sew the arms on with.

Use 1 pipe cleaner per arm.

 

Face mask

1 round.: 18 chains

2 round.: 1 sc  in the second stitch from the hook, 16 sc, chain one (17)

3-9 round.: 1 sc in the back loop only, chain one (17)

Make 25 ch (The string on the face mask) connect round 1 with 1 sc, and make 16 sc in round 1 (on the chain row from round 1) mak 25 chains again and connect with 1 slip stitch at round 9. slip stitch and cut the yarn, sew in the tail.

 

Gather Covid-19 so as to start by sewing eyes on, then legs (NOTE! Stabilization so he can stand), arms and then spikes. Sew with French knots some buds in orange and yellow. Make some small white blisters / flowers on the body. Put on the face mask if desired. Make a small sign of paper and wooden grill stick.

 

Kreafantastisk pattern - Lisbeth Skytt Mouritzen.Covid-19. ALL Rights reserved. This pattern is for private use. The pattern may not be sold, but you are welcome to sell finished Covid-19, but remember to refer to Kreafantastisk as a designer.

Et univers af hækling og smykker.

Her findes gratis og købe opskrifter på hæklerier, video vejledninger og salg af håndlavet smykker.

Find også KreaFantastisk på Facebook og Instragram 


NYHED

De 3 påske venner

Opskrift kan nu købes


Smykkevejledning på mini bow ørestik


 SUKKERMONSTERET ARTHUR

Find ham og andre gratis opskrifter under Hæklerier


Nyhed!

Lille hæklet dukkelift


Hæklet mini juletræer


Opskrifter på hæklet ophæng af 3 slags


Gratis opskrift på lækkert sæt til baby

 


Jule Appelsin


Gratis Video vejledninger

Trin-for-trin


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk